ODBORNÉ UČEBNY - PROJEKTY A PORADENSTVÍ, VÝROBA...
Laboratoře Fyzikální učebny ucebna chemie Kombinovaná učenba biologei-prirodopisPočítačová učebna Jazykové učebnyMultimediální učebny Mlutifunkční učebny
PosluchárnyOdborné učebny, výroba a montáž odborných učeben,
vybavení nábytkem, zařízením a učebními pomůckami
projekty a poradenství pro školy, poradenství na modernizaci učeben, rozpočty na odborné učebny, rozpočty na dodávky, poradenství v oblasti dotací na učebny

Odborné učebny - Projekty - Poradenství - Výroba a montáž - E shop

Naše firma se mnoho let specializuje na odborné učebny. Naše mnohaleté zkušenosti s výstavbou a realizací odborných učeben nám umožňují poskytovat kvalifikované PORADENSTVÍ a PROJEKTOVOU DOKUMENTACI na MODERNIZACE - REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN.

VÝROBA a MONTÁŽ ODBORNÝCH UČEBEN
 • Realizujeme odborné učebny na etapy nebo jako kompletní dodávku vč. rozvodů. Snažíme se sledovat moderní trendy ve vybavování odborných učeben novými technickými prvky a pomůckami.
 • Odborné učebny vybavujeme nábytkem, zařízeními a učebními pomůckami.


PORADENSTVÍ v oblasti MODERNIZACE odborné učebny spočívá v:
 • Posouzení stávajícího stavu učebny a stávajících rozvodů
 • Návrh vhodného moderního řešení nové odborné učebny
 • Zpracování 3D návrhů
 • Zpracování položkových rozpočtů
 • Zpracování slepého rozpočtu a popisu položek, technická specifikace apod. pro účely výběrového řízení
 • Zpracování Zadávací dokumentace na odbornou učebnu pro výběrové řízení.

Poradenství v oblasti modernizace odborných učeben využívají hlavně školy, investiční odbory Měst, Obce, které si potřebují stanovit rozpočet a zahrnout do něj investice na školy nebo plánují výběrové řízení na odbornou učebnu a chtějí mít přesnou specifikaci a vymezení předmětu VZ a podrobnou Zadávací dokumentaci na odbornou učebnu.

PORADENSTVÍ v oblasti PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na odborné učebny spočívá:
 • Posouzení stávajícího stavu odborné učebny a stávajících rozvodů v učebně
 • 3d návrh prostorů nové odborné učebny
 • Zpracování projektů plynu, vody… pro novou odbornou učebnu
 • Technický popis vybavení, položkové rozpočty, slepé rozpočty…
Poradenství v oblasti projektové dokumentace na odborné učebny využívají hlavně žadatelé o dotace (zřizovatelé škol a školy), projektové kanceláře, Městské úřady a Obce.