Odborné učebny učební pomůcky
Zatemnění upoutávka
Realizace Realizace foto
Dokumentace Dokumentace foto

CCH42-Interaktivní Bohrův žákovský model atomu

Obrázek a cena soupravyPopis soupravy
Cena zde

Učební pomůcka pro výuku chemie.Učební pomůcka modely atomů jsou zjednodušené modely, které znázorňují atomy, ionty, izotopy, struktury tvorby a vazby prvků, hmotnost atomů, čísla atomů.Pomocí učební pomůcky modelu atomu si žáci mohou sestavit vlastní molekuly a pochopit procesy a struktury atomů.

Interaktivní Bohrův model atomu je určen pro ŽÁKY.Interaktivní Bohrův model znázorňuje velmi zjednodušené struktury „Bohrova modelu atomu“. Můžeme jím znázornit atomy, izotopy, ionty, konfigurace vzácných plynů, struktury tvorby a vazby prvků, iontové vazby, hmotnost atomů, čísla atomů a zařazení do periodické soustavy prvků.

Seznam pokusůObsah soupravy
  • žákovský model se 2 atomy
  • 30 protonů
  • 30 neutronů
  • 30 elektronů